Výbor České pediatrické společnosti ČLS J. E. Purkyně

Volební období od roku 2016, schůze výboru každý druhý čtvrtek v měsíci.

Členové výboru (v abecedním pořadí):

Bronský Jiří
doc. MUDr., Ph.D.

Pediatrická klinika FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
tel.: 224 432 2062
e-mail:

Houštěk Stanislav
prim. MUDr.

Dětské odd. nemocnice, Slovanského bratrství 710, 393 01, Pelhřimov
tel.: 565 355 111
e-mail:

Hrdlička René
prim. MUDr.

Dětské odd. nemocnice Kolín, Žižkova 146, 280 20 Kolín
tel.: 321 756 401, mobil: 603 964 778,
e-mail:

Lebl Jan
prof. MUDr., CSc.

Pediatrická klinika FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
tel.: 224 432 001, mobil: 602 255 846
e-mail:

Skálová Sylva
doc. MUDr., Ph.D.

Dětská klinika FN, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
tel.: 495 832 840
e-mail:

Svitálková Lucie
prim. MUDr.

Dětské oddělení KN T. Bati, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
tel.: 577 552 017
e-mail:

Škvor Jaroslav
prim. MUDr., CSc.

Dětská klinika MN, Pasteurova 9, 401 13 Ústí nad Labem
tel.: 475 682 300, mobil: 775 032 955
e-mail:

Šumník Zdeněk
doc. MUDr., Ph.D.

Pediatrická klinika FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
tel.: 224 432 094
e-mail:

Zeman Jiří
prof. MUDr., DrSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství, Ke Karlovu 2, 128 00 Praha 2
tel.: 224 967 733
e-mail:


Revizní komise

 
Hoza Jozef
doc. MUDr., CSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství, Ke Karlovu 2, 128 00 Praha 2
tel.: 224 967 811
e-mail:

Kuhn Tomáš
MUDr. Mgr.

Dětské oddělení FN, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
tel.: 597 373 631
e-mail:

Votava Tomáš
MUDr. Ing., Ph.D.

Dětské oddělení FN, Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
tel.: 377 104 337
e-mail:


Sekretariát

 

Albrechtová Blanka
sekretářka Karlov

Klinika dětského a dorostového lékařství, Ke Karlovu 2, 128 00 Praha 2
tel.: 224 967 734, fax: 224 967 113
e-mail:

 

ČESTNÍ ČLENOVÉ

Čestní členové ČPS z řad členů ČLS JEP

Čestní členové ČPS – zahraniční a nečlenové ČLS JEP