XIV. Brněnské hematologické dny

Datum konání:  6. a 7. 11. 2019 

Místo konání : Brno v hotelu International

Program 1. dne: Cyklus "Trombóza a krvácení - mezioborový problém, garant programu prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Program 2. dne: Den o leukémiích, problematika chronické lymfocytární leukémie, garant programu prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

https://www.hematology.cz/sjezdy/seznam_akci.php