/ Akce společnosti / Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP