/ Akce společnosti / 11. mezioborové sympozium – Komplexní vyšetření ucha – otoskopie a vyšetření sluchu v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL lékaře