/ Akce společnosti / 12. mezinárodní sympozium Komplexní vyšetření sluchu v ambulantní i klinické praxi – audiologie