/ Akce společnosti / 14. Celostátní konference paliativní medicíny