/ Akce společnosti / Cizí tělesa v aerodigestivním traktu a poleptání jícnu u dětí – multioborový pohled