/ Akce společnosti / Kurz – Včasný záchyt poruch autistického spektra v ordinacích PLDD