/ Akce společnosti / Mezioborové dny OSPDL ČLS JEP