/ Akce společnosti / Navazující workshop dětské paliativní péče