/ Akce společnosti / Práce s rodinou v dětské paliativní péči