/ Akce společnosti / Současné přístupy k diagnostice a terapii CDI