/ Akce společnosti / Spolupráce a možnosti poskytovatelů dětské paliativní péče