Zdravotnické fórum

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dovolte mi pozvat vás k dalšímu ročníku Zdravotnického fóra - platformy, která dává prostor diskusi o
závažných tématech dětské medicíny, která nemají dosud jasná systémová řešení a která si podle
našeho názoru zasluhují zvýšenou pozornost. Z toho důvodu zveme k diskusi nejen odborníky, kteří se
danou problematikou zabývají, ale i zástupce ministerstev, která mají s touto problematikou co do
činění. V loňském roce jsme se věnovali novému odvětví dětské medicíny - paliativní péči. Letos se
budeme zabývat tématem, které je velmi složité a závažné: syndromem týraného dítěte - CAN (child
abuse and neglect). Myslím, že každý z nás se již s jevem, kdy nějakým způsobem trpí dítě, setkal.
Mnozí jsme i poznali, na jak tenký led vstupujeme při podezření na něj a jak obtížně se mnohdy
dokazuje. Je nutné naučit se odhalovat rizika, včas rozpoznat první příznaky a vědět, co musíme,
smíme a můžeme, abychom se nemuseli dívat do vyplašených dětských očí... A je více než nutné, aby
se rozvinula diskuse o systémovém řešení této problematiky.
Přijďte se tedy podělit o své zkušenosti, přijďte diskutovat.

Těším se na vás v sobotu 9. června od 9 hod. v Paspově sále na pražském Smíchově,
MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP